Business Process Management

Transaction odaklı iş uygulamalarınızı, süreç odaklı iş uygulamalarına hızlı tanımlanabilen, kolay dökümante edilebilen ve analiz edilebilen iş süreçlerine dönüştürebilirsiniz.