Eğitim Hakkında Kısaca Bilgi

OpenEdge ERP sistemi kullanan firmaların en büyük ve ortak sorunu, ERP'nin veritabanına direkt olarak bağlanarak kabiliyetli işlemler yapma yollarını bilmemeleridir. OpenEdge veritabanına bağlanabilmenin tek yolunu, her orta düzey uygulama geliştirici gibi ODBC bağlantısı kullanarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu yöntem de ortalama olarak kullanım yoğunluğuna göre 30 kulanıcıdan sonra veritabanı ve aradaki bağlantının çok yüklenmesine ve sistemin yavaşlamasına sebep olur. Ayrıca kontrolsüz gelen bağlantılar veri kararlılığını ve tutarlılığını etkileyecek değişikliklere de sebep olabilmektedir. Bu eğitime katılım "OpenEdge Programlamaya Giriş Eğitimi" ne katılmış olmayı gerekli kılar veya aktif olarak OpenEdge Uygulamaları geliştiriyor olmak gerekmektedir.

Kimler Katılmalıdır?

Bu kurs, OpenEdge ERP sistemlerine inhouse olarak müdahale edebilmek, ERP'nin kabiliyetlerini önyüzde Microsoft .Net platformu kullanarak geliştirmek isteyen C# (.Net framework) yazılım dili kullanarak iş uygulamaları geliştirecek katılımcılar için bir altyapı ve temel teşkil eder. Katılımcılar OpenEdge Programlama bilgisine mutlaka sahip olmalıdırlar.

Kurs Öncesi Gereksinimler

C# (.Net framework) yazılım dili kullanarak uygulama geliştiriyor olmak ve OpenEdge ABL yazılım dilini temel düzeyde analiz edebiliyor olmak gerekmektedir ve aşağıdakileri yapabiliyor olmalısınız:

 • Bir ilişkisel veritabanında bulunabilen üç tane tablolar arası ilişkiyi açıklayabilmek.
 • Aşağıdaki yapısal programlama bileşenlerini tanımlayabilmek ve uygulayabilmek:
 • Atamalar
 • Döngüler
 • Koşullu dallanma
 • Modülerlik (prosedür, fonksiyon vb.)
 • MS Visual Studio ile Uygulama Geliştirebilmek
 • OpenEdge ABL dilini temel düzeyde analiz edebilmek, anlayabilmek ve yazabilmek

Kurs Hedefleri

Katılımcılar bu kursu tamamladıklarında aşağıdaki koşulları karşılayabiliyor olacaklardır:

 • İleri düzeyde OpenEdge AppServer Yönetebilmek
 • OpenEdge AppServer üzerinde ABL kodlaması yapabilmek
 • .Net platformunda kullanılmak üzere OE AppServer procedure'leri yaratabilmek
 • OpenEdge veritabanından veriyi çekmek için DLL oluşturmanın püf noktaları
 • DLL kullanmanın kabiliyetleri
 • Yüksek kullanıcı sayılarında (önerilen 3000 kullanıcı ve üzeri) cache kullanımı
 • OpenEdge veritabanındaki veri kararlılığını bozmadan veriyi güncelemek
 • OpenEdge AppServer üzerinde çalışan ABl procedure'leri yazabilmek
 • Proxy Generator Kullanabilmek
 • DLL Dosyalarını anlamak ve .Net tarafında kullanabilmek
 • .Net ön yüzünden OpenEdge RDBMS veritabanına sorunsuzca bağlanıp uygulama geliştirebilmek
 • Önerilen programlama teknikleri ve uyulması gereken standartlar

Ders Başlıkları

 • Dağıtık Uygulamalar
 • OpenEdge AppServer bileşenlerini yönetmek
 • Dağıtık Uygulama mantığını test etmek ve yayınlamak
 • OpenEdge AppServer işleyiş yöntemlerini yapılandırmak
 • Fault Tolerance ve Load Balancing Kullanımı
 • OpenEdge AppServer güvenlik yönetimi
 • OpenEdge AppServer üzerinde çalışacak ABL procedure yazabilmek
 • ABL Procedure'lerinin yazılması ve parametreler,
 • Proxy Generator kullanımı,
 • Üretilen DLL dosyalarının .Net tarafında kullanılması,
 • Web.Config ayarları ve trace komutları,
 • Örnek Proje Uygulaması,

Eğitmen

Kaan Verdioğlu

Ön Kayıt & Bilgi

[email protected]